CURSURI ÎMPREUNĂ PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ

Managementul German QET

Despre modul

Un management personal, este ca un prieten imaginar. Nimeni nu îl vede, dar tu îl vezi, cu ochii minţii şi îl asculţi. 
A avea un plan scris, a avea obiective şi ţeluri, a avea dexteritatea de a comunica şi de a te susţine, este la fel ca şi hrana zilnică. Imperios necesară!

Calitate
 • Competențe și abilități de conducere
 • Competențe și abilități sociale.
 • Leadership
 • Noțiuni despre colaboratori și angajați
 • Responsabilitatea individuală
 • Managementul schimbării, personalului
 • Managementul de produs
 • Clienți existenți
 • Găsirea de noi clienți
 • Branding
 • Managementul calității
 • Predarea controlului de către urmași
 • Resurse
 • Procese de producție
 • Organizația flexibilă
 • Organizația în permanent proces de învățare
 • Inovația
 • Managementul riscului
 • Îmbunătățirea permanentă a proceselor
Etică
 • Etica în afaceri
 • Încrederea
 • Diversitate
 • Siguranța locului de muncă
 • Protecția datelor
 • Protecția la locul de muncă
 • Reducerea sau chiar eliminarea stresului
 • Sistemul de salarizare și premiere
 • Programul de lucru
 • Balans între de lucru și viață personală
 • Participarea la luarea decizilor
 • Stabilirea unui raport optim de pers. feminin
 • Personalul peste 50 de ani
 • Incluziunea personalului nou
 • Reîncadrarea personalului
 • Pregătirea și dezvoltarea personalului
 • Respectarea regulirol/legilor de funcționare
 • Comerțul corect, Mediul înconjurător
 • Responsabilitatea socială
Transparență
 • Cultura organizațională
 • Identitatea corporației
 • Transparența organizației
 • Formarea și stabilirea prețurilor
 • Contracte și Social Media
 • Stabilitrea țelulilor
 • Managementul conflictelor
 • Managementul greșelilor
 • Furnizori
 • Marketing
 • Comunicare
 • Informații și comunicare
 • Controlling
 • Concurență
 • SWOT (Puncte tari și slabe)
 • Medierea
 • Auditul
 • Ratingul
 • Certificări și patente