far2

Misiunea IPRM pentru transformarea României

Numeroși decidenți, atât din sfera politico-administrativă, cât și a afacerilor se declară nemulțumiți de nivelul nesatisfăcător de pregătire al forței de muncă, mai ales a noilor generații în raport cu provocările și cerințele pe care le impun noile tendințe globaliste din economia și societatea secolului XXI.

Tocmai în acest sens, încă de la fondarea sa, misiunea IPRM a constat în principal într-un efort sistematic de dinamizare și sprijinire a mediului de afaceri, ca și al tinerilor, care să conducă la o recuplare nu doar educațională, ci și tehnologică și profitabilă pe deplin în raport cu schimbările în curs, inclusiv în lumina unei aplicări eficiente și în timp util a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ca și a Pactului Ecologic European. Acestea sunt, de altfel, și cele mai generos finanțate instrumente la îndemâna societății în vederea recuperării decalajelor și a întregului proces de modernizare managerială și operațională, necesar în fiecare companie, la fiecare loc de muncă și cu ocazia deciziilor-cheie pentru viitorul societății românești per ansamblu.

Soluția-antidot propusă de mentorii IPRM rezidă în principal în acele transformări care să facă diferența specifică de acum înainte:

1. O creștere masivă a numărului de reali antreprenori, ca și de intraprenori (foștii angajați)

2. Sporirea eficienței managementului tuturor organizațiilor (companii private, ONG-uri, primării, toate celelalte entități publice)

3. Atingerea unei calibrări cât mai riguroase a raporului dintre oferta resursei umane, atât a celei din mediul privat, cât ș din sectorul public.

IPRM este ferm convinsă, prin promotorii și partenerii săi, că doar astfel poate fi rezolvată situația critică deplânsă anterior, parcurgând saltul decisiv, ca țară, în vederea unei creșteri eficiente, competitive și cât mai sustenabile. Orice întârziere în sprijinirea concretă a acestor radicale schimbări riscă să mențină nivelul actual de subdezvoltare și să alimenteze creșterea nemulțumirii sociale și depopularea în continuare a țării.

Share it!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email